REGULAMIN ZAJĘĆ „Joga z Marią”

Zasady ogólne:

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jogi jest zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie opłaty.
 2. W zajęciach jogi mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie tylko za pisemną zgodą obojga rodziców.

Organizacja szkoły:

 1. Grupa początkująca – osoby zaczynające praktykę jogi w „Joga z Marią” muszą zaliczyć od jednego do trzech miesięcy zajęć w grupie początkującej.
 2. Grupa ćwicząca – mogą w niej brać udział osoby po ok. trzymiesięcznym okresie ćwiczenia jogi w grupie początkującej.
 3. Decyzja o uczestnictwie w grupie początkującej lub ćwiczącej należy do osoby prowadzącej zajęcia.
 4. Prowadzący zajęcia ma prawo nie zgodzić się na przyjęcie osoby na zajęcia jogi, np. z powodu poważnych kłopotów zdrowotnych, i innych.
 5. W sytuacjach niestosowania się do jego wskazówek, prowadzący ma prawo prosić o opuszczenie zajęć.
 6. W sytuacjach zaistnienia jakiegokolwiek sporu ostateczną decyzję podejmuje osoba prowadząca zajęcia.

Prowadzenie zajęć jogi:

 1. Na zajęcia jogi należy przyjść min. 5 minut wcześniej, żeby zdążyć się przebrać i nie spóźniać się.
 2. Nie należy wchodzić w trakcie trwania zajęć, ani wychodzić przed ich zakończeniem. Tworzą one jedną całość.
 3. Nie należy ćwiczyć jogi po długim pobycie na słońcu, po masażu i saunie.
 4. Nie należy ćwiczyć jogi pod wpływem środków zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, i inne).
 5. Jogę ćwiczymy boso, w stroju, który nie krępuje ruchów.
 6. Nie należy udzielać wskazówek innym i pomagać przy wykonywaniu asan, chyba że prowadzący wyrazi zgodę.
 7. Na zajęciach jogi obowiązuje cisza. Telefony komórkowe są wyłączone.
 8. Ostatni posiłek należy zjeść ok. 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Żołądek i jelita powinny być opróżnione.
 9. Może nastąpić zmiana prowadzącego bez podania przyczyny.
 10. Po zajęciach jogi należy pozostawić po sobie porządek na sali, odnieść używane pomoce na miejsce.
 11. Pytania dotyczące własnej praktyki należy zgłaszać osobiście po zajęciach.

Zdrowie:

 1. Nie należy ćwiczyć w szkłach kontaktowych.
 2. Panie w czasie menstruacji powinny zgłosić swój stan przed rozpoczęciem zajęć.
 3. W zajęciach tych nie mogą brać udziału panie w ciąży.
 4. Należy natychmiast zgłosić pogorszenie samopoczucia, ból, czy inne nietypowe objawy, które występują w trakcie lub po zajęciach jogi.
 5. Osoby zgłaszające swoje kontuzje powinny dostosować się do wskazówek nauczyciela, zapamiętać je i stosować przy kolejnym wykonywaniu asan.
 6. Prowadzący zajęcia jogi nie ponosi odpowiedzialności za zaostrzenie się lub uaktywnienie dawnych schorzeń lub chorób.
 7. Prowadzący zajęcia jogi nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez prowadzącego.
 8. Uczestnicy zajęć ćwiczą na własną odpowiedzialność.